Campus News 人文社会科学部に関するイベントなどの情報です。

平成18年3月の人文社会科学部卒業生の就職率は89.2%でした。 2006年05月30日火曜日 掲載

平成18年3月に人文社会科学部を卒業した学生241名のうち、就職希望者は166名、就職決定者は148名で、就職率は89.2%でした。

就職先は、
  ・小売業24名
  ・公務員21名(国家8名  地方13名)
  ・金融業17名
  ・その他サービス業16名
  ・情報通信業11名
  ・卸売業7名
  ・建設業6名
  ・飲食業6名
  ・学校教育6名
  ・学習支援業6名
  ・保険業4名
  ・運輸業4名
  ・教員3名
  ・複合サービス3名
などとなっています。

また大学院へは30名が進学しました(岩手大学大学院16名、他大学14名)。